SOLUXIONS ACOMPANYA ALS SEUS CLIENTS AL LLARG DE LA VIDA ÚTIL DEL PROJECTE FOTOVOLTAIC

DES DEL DISSENY I LA LEGALITZACIÓ FINS A LA POSADA EN MARXA I EL MANTENIMENT INTEGRAL

QUI SOM

SOLUXIONS és l’aliança estratègica d’AE3000 i EFITEKTNA. 

Aportem una experiència de més de 15 anys en l’execució de projectes per a assegurar la màxima qualitat dels estudis i del rendiment dels projectes.

 

ALTERNATIVA ENERGÈTICA 3000 és una empresa que des de l’any 2006 es dedica al desenvolupament, promoció i construcció de projectes d’energia solar fotovoltaica amb una gran experiència, amb més de 500 projectes completats amb èxit i en operació, i una potència instal·lada superior als 200 MW.

 

EFITEKNA CONSULTORIA és una empresa dedicada a l’eficiència energètica a nivell industrial, sent experts en cogeneració, optimizació de costos energètics en processos industrials, valorització de biomassa i residus, biogàs i projectes de climatització urbana (District Heating & Cooling). EFITEKNA realitza el disseny, enginyeria i construcció de plantes de generació d’energia a nivell internacional.

qui som planta venda a mercat benabarre
Planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa - 1.277,15 kWp
BENABARRE (Osca)

A SOLUXIONS assessorem els inversors en l’avaluació de totes les alternatives tecnològiques per a l’optimització de costos, innovació i qualitat, per a aconseguir la major rendibilitat i fiabilitat.

 

El nostre valor afegit es basa en la presència en cadascuna de les fases de desenvolupament, construcció i operació d’un projecte, des de l’obtenció de tots els permisos i llicències, l’execució Clau en Mà, fins a l’operació i manteniment.

L’activitat de SOLUXIONS està orientada a la gestió global de les solucions energètiques proposades.

 

Els nostres projectes contemplen el compliment de requisits de qualitat i medi ambient en la utilització de materials de proximitat, reciclables, gestió de residus i gestió adequada del consum energètic.

 

SOLUXIONS està certificada amb l’ISO 9001 de qualitat i l’ISO 14001 de medi ambient.

iso 9001

L’activitat que es considera conformes les normes Internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 és:

 

Disseny i desenvolupament de projecte i instal·lació fotovoltaica per a autoconsum industrial, terciari i residencial i instal·lacions de venda a mercat.

 

La declaració de Política recull com a línies mestres:

1. Compromís a complir els requisits aplicables, inclosos els legals.
2. Amb anàlisi de context realitzat i a partir de línies estratègiques definides, s’han determinat els objectius de l’empresa els quals s’han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
3. Implantar els indicadors de Qualitat i de gestió ambiental amb la finalitat d’avaluar l’acompliment dels processos de l’empresa, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir una ocupació racional dels recursos naturals.
4. Gestionar els processos que redueixin l’impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
5. Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
6. Compromís per a la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i l’ús sostenible de recursos.
7. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
8. Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat en l’empresa.
9. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l’empresa.

 

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i parts interessades.

 

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.

EXPERIÈNCIA

Més de 500 projectes ens avalen

INDÚSTRIES
ESTACIONS DE SERVEI
CENTRES COMERCIALS
HABITATGES
CÀMPINGS
CELLERS
PROJECTES EN SÒL PER A PRIMA
VENDA A POOL

PROJECTES
+ 0
POTÈNCIA INSTAL·LADA
0 MW
ANYS D'EXPERIÈNCIA
+ 0