sOLUCIONS

aUTOCONSUM iNDUSTRIAL i TERCIARI

REDUCCIÓ DE COSTOS ENERGÈTICS​

MITJANÇANT l'AUTOCONSUM EN INDÚSTRIES I ESTABLIMENTS

SOLUXIONS és una bona coneixedora de l’entorn industrial i terciari i proposa als seus clients les millors tecnologies disponibles en cada cas.


L’energia fotovoltaica és, gràcies a la reducció de costos d’aquesta tecnologia, la manera més segura i més fiable d’aconseguir estalvis sòlids i duradors per a una part rellevant de l’energia de compra.


Truca’ns i analitzarem el teu cas particular.

Autoconsum industrial - 350,35 kWp
LA SÈNIA (Tarragona)

ACOMPANYEM ALS NOSTRES CLIENTS EN TOTES LES FASES DEL PROJECTE​

esquema autoconsum industrial

1. La radiació solar disponible en un lloc depèn de diversos factors com l'hora del dia, l'època de l'any i les condicions climàtiques locals. Durant un dia buidat (sense núvols), la radiació solar augmenta durant el matí fins a arribar al seu màxim entre les 12 i 14 hores i disminueix novament durant la tarda.
2. Els panells fotovoltaics converteixen l'energia solar en electricitat en corrent continu.
3. A través de l'inversor, es transforma l'electricitat de corrent continu a corrent altern, de manera que pugui ser utilitzada en l'edifici.
4. Moltes vegades la generació no coincideix amb el consum, produint excedents d'electricitat que poden ser injectats a la xarxa de distribució i utilitzats com un descompte en les despeses d'electricitat, depenent del marc regulador pel qual s'operi.

ANÀLISI D'ESPAIS ADEQUATS PER A dUR A TERME LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS FOTOVOLTAICS (SOSTRES, FORJATS, TERRATS, SÒL,...)

ESTUDI DE RECURS SOLAR​

CÀLCUL DELS ESTALVIS EN lA FACTURA ELÈCTRICA SOBRE LA BASE DE PREUS I CORBA DE CONSUM REAL DEL CONSUMIDOR

ESTRUCTURACIÓ D'ESQUEMES DE FINANÇAMENT A MESURA​

LEGALITZACIÓ ESPECIALITZADA A NIVELL LOCAL​

CONSTRUCCIÓ​

POSADA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ

MANTENIMENT DELS EQUIPS​

SUPERVISIÓ REMOTA DEL RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS I REPORTS DELS ESTATS OPERATIUS