sOLUCIONS

aUTOCONSUM RESIDENCIAL

FOTOVOLTAICA A CASA:

LA NOSTRA APORTACIÓ A MITIGAR EL CANVI CLIMÀTIC​

És necessària una conscienciació global per a frenar el canvi climàtic. Això serà possible si cadascun de nosaltres aporta el seu gra de sorra, instal·lant en les llars una planta que, a més de sostenible, ens ajudarà a estalviar electricitat cada mes des del primer moment.


Addicionalment, molts municipis ofereixen exempcions rellevants en la cotització de l’IBI a aquells que instal·lin una fotovoltaica en la seva llar. En molts casos la bonificació és del 50% durant un a cinc anys.


Acompanyem a les famílies subministrant un Clau en Mà complet de la instal·lació, que es lliura legalitzada i perfectament operativa.


Truca’ns i analitzarem el teu cas particular.

Autoconsum residencial - 15 kWp - Mallorca
Autoconsum residencial - 15 kWp
MALLORCA

QUÈ INCLOU LA NOSTRA OFERTA?​

esquema autoconsum residencial

1. Els panells fotovoltaics capten la llum solar, convertint-la en electricitat.
2. L'inversor de corrent rep l'electricitat generada pels panells fotovoltaics, transformant-la de Corrent Directa a Corrent Alterna per al seu ús convencional.
3. Durant el dia, la demanda elèctrica és proveïda pel sistema fotovoltaic, si la demanda disminueix durant el dia, l'excedent és rebut pel mesurador bidireccional de la "Red Eléctrica d'Espanya".
4. El mesurador bidireccional injecta l'excedent de l'energia elèctrica a la xarxa convencional de la "REE".

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS​

Panells fotovoltaics.
Inversors.
Estructura d'alumini.
Quadre general de proteccions.
Cablejat i aparellatge elèctric per a la connexió de la instal·lació fotovoltaica a la xarxa interior del client.

INSTAL·LACIÓ

Instal·lació, muntatge i posada en marxa dels equips.​

MANTENIMENT​

Manteniment de la instal·lació per a un període de tres (3) anys.​​

SERVEIS COMPLEMENTARIS​

Comunicació Prèvia a l'Ajuntament per a la instal·lació.
Sol·licitud de subvencions NEXT GENERATION per a instal·lacions d'autoconsum.
Legalització i inscripció de la instal·lació en el Registre Autonòmic d'Instal·lacions d'Autoconsum.
Sol·licitud de la bonificació de l'IBI a l'Ajuntament si és el cas.