SERVEIS

FINANÇAMENT​

DISSENY, CERCA I OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT

SOLUXIONS ofereix estructurar el finançament del projecte en forma de RÈNTING, amb el suport d’entitats bancàries europees especialitzades.


Aquesta estructura permet:

Evitar la inversió inicial.

Típicament, el període de rènting és de 8 anys, a la seva finalització la planta és del client a cost zero.

Durant el període de rènting l’import de les quotes és inferior ala estalvis generats per a la generació elèctrica.

La quota de rènting inclou totes les despeses de gestió, supervisió i manteniment integral amb assegurança a tot risc (robatori, inclemències meteorològiques, etc.).

finançament