LA FOTOVOLTAICA ÉS UNA TECNOLOGIA CLAU PER AL CANVI A UNA SOCIETAT SOSTENIBLE​

TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA,

PER QUÈ ARA?​

tecnologia fotovoltaica

La tecnologia fotovoltaica és una energia neta, renovable i mitiga el canvi climàtic en tant que desplaça altres fonts de generació com a centrals de carbó i de gas natural, amb ús de combustibles fòssils i, per tant, emissors de diòxid de carboni (CO2).

energia

La nostra societat està sofrint costos de l’energia històricament alts, per la qual cosa té sentit autogenerar una part d’aquesta electricitat.

La FV és una eina d’estalvi en la factura elèctrica i ja no és un negoci energètic sinó una necessitat.


Una instal·lació fotovoltaica pot produir fins a un 50% de l’energia consumida en factura.

energies renovables

Existeix un robust marc de suport i promoció de les energies renovables, especialment a la fotovoltaica, per a complir amb l’objectiu de la Unió Europea d’arribar a la descarbonització total del continent l’any 2050 segons COM(2018)773.

panell solar

El preu dels panells solars s’ha reduït 10 vegades respecte al preu de fa 10 anys. Tenen una garantia de fabricació de 12 anys i una garantia de producció de 25 anys.


El període de retorn de la inversió es d’uns 5-8 anys, molt inferior a la vida útil real dels panells.

El projecte és finançable i SOLUXIONS pot aportar una solució de rènting en cada cas. La quota de rènting s’ajusta per a obtenir estalvis des del primer moment. Finalitzat el període de rènting l’energia autogenerada és gratuïta